On games and art at “Andra former”

On Friday Nov 30th at Galleri 54, I will participate at “Andra Former”:

ANDRA FORMER – LIVEKVÄLL
FREDAG 30 NOVEMBER
Kl 19.00 – 22.00

n20634442616_3529.jpg

Mattias Nilsson, berättar om “Den tillgänglige Öyvind Fahlström”
Katarina Nitsch, framför en performance “The Entertainment”
Arne Kjell Vikhagen, berättar om “Datorspel och konst”

MATTIAS NILSSON berättar om projektet Den tillgänglige Öyvind Fahlström som är en digitalisering av Öyvind Fahlströms monopolspel Visionen. Öyvind Fahlström ansåg att konstens tillgänglighet var av största vikt, först när hans spelmålningar massdistribuerades blev de meningsfulla. Fahlström skriver: ”Åskådarens roll som en deltagare i målningsspelet kommer att bli meningsfullt när sådana arbeten görs i ett stort antal faksimiler, så att vem som helst som är intresserad kan ha en bildmaskin i sitt hem och ”manipulera världen”, vare sig han väljer själv eller följer mina förslag.” Fahlström konstruerade nio versioner av sällskapsspelet Monopol. Monopolspelen skulle få betraktaren att reflektera över de nyupptäckta sammanhang som kunde uppstå då nya kombinationer skapades mellan de flyttbara bildelementen – alltså i hög grad ett sätt att aktivera betraktaren. Mattias Nilsson är konstnär och curator. Han driver bland annat skivbolaget Kning Disk tillsammans med Dan Fröberg. http://www.fahlstrom.com

KATARINA NITSCH arbetar med iscensättningar av det storslagnas estetik där hon kombinerar installationer, performance och video. Återkommande element är uppvisandet av en situation där hon filmar och regisserar inför publiken. Då hon leder betraktaren genom flera steg i mötet med konstverkets tillblivande har hon utvecklat ett säreget scenografiskt, performativt och visuellt språk. The Entertainment är ett kärt återseende, en upplyst ruta, en dubbel dubbelexponering, och en anspråksfull gest. Katarina Nitsch är konstnär och tog sin examen vid Konsthögskolan Valand 2005.

ARNE KJELL VIKHAGEN kommer förutom sina egna arbeten att presentera arbeten som rör sig inom området game art, en genre som på senare tid har hunnit växa sig stor, och som ligger i gränszonen mellan konst och datorspel. Datorspelens kulturella påverkan blir inte minst synlig genom de konstnärer som väljer att använda antigen datorspelens estetik eller fasta regelsystem som verktyg i sitt eget konstnärliga arbete. Arne Kjell Vikhagen är konstnär och arbetar som lärare vid C:Art:Media, en mastersutbildning vid konsthögskolan Valand med fokus på relationen mellan konst och teknologi. Han är även doktorand vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, med forskningsämnet dataspel och konst. Referens-länk: http://selectparks.net

VARMT VÄLKOMMEN!