Public defense November 3rd 2017 at 14:30 in Aulan,Valand Academy, Vasagatan 50, Göteborg.

 

Here is a link to a pdf version of the thesis

From the abstract:

When Art Is Put Into Play: A Practice-based Research Project on Game Art is a practice-based research project that aims to contribute to the understanding of the relation between play and art from the specific perspective of computer-based Game Art.

This is done firstly through the production of nine works of art that through their means of production all relate to Game Art as it has come to be known in the last twenty years or so. Secondly, the relation between games, play and art is discussed from a Game Art perspective.

This project as a whole aims to map and exemplify cases where Game Art successfully inherits rule-systems, aesthetics, spatial and temporal aspects from computer games.

This work has in turn resulted in a provisional response to the question of the possibility for Game Art to successfully create a state of play, whilst still maintain agency as a work of art. The claim is that the friction between art and play makes it doubtful that art can maintain its agency as art through play. This claim is made as a result of the artistic process leading up to the works of art that were made as a part of the thesis. It has been strengthened through the study of the concept of play and how it relates to artistic practice.

 

You are welcome to visit the group exhibition The Research Show at A-venue from 6-23 April, with a finissage on April 20th 16:00 – 18:30. I will be showing a modified version of the piece “Don’t Quit Your Daydream” from 2008:

Still from "Don't Quit Your Daydream"

Still from “Don’t Quit Your Daydream”

Here is the information from the event’s Facebook page:

The Research show is an informal exhibition of work in progress from doctoral researchers based in the artistic faculty of the University of Gothenburg. The exhibition features works by André Alves, Eva la Cour, Kerstin Hamilton, Annelies Vaneycken, Arne Kjell Vikhagen, and Eva Weinmayr. Works presented are produced by researchers from art and design who are currently pursuing doctoral studies at HDK and Valand Academy. During the exhibition there will be opportunities to discuss with the participants aspects of the exhibition and their wider research projects.

The exhibition will begin with on April 6th while the installation process is still happening. The content of the exhibition will build over the following weeks leading to a “finissage” – a celebratory closing event on Wednesday April 20th 16:00 – 18:30. The exhibition will then close on Saturday April 23rd. There will also be lunchtime talks with the participants during the exhibition – schedule posted shortly. The exhibition has been curated by Cora Hillebrand, Ram Krishna Ranjan, and Mick Wilson.

Skogen, Tuesday November 19th, 2013:

ArneKjell_Vikhagen-460x647

Photo by Per Nilsson
Arne Kjell Vikhagen will discuss the aspect of progression in computer games and how it links to the binary relationship between life and death. Conflict and tension are central aspect of play as well as the metaphor of war, perhaps most often mediated through the stereotypical first person shooter games. How are artists that work with Game Art addressing this issue? Is there such a thing as peaceful Game Art? Is there a subversive force in the rigid rule-structures of games?

 

See event details here: http://skogen.pm/archive/2013/block-14/computergames-lecture-gaming/

75% Seminar

75% Seminar: No Work and All Play 

Computer Games as Art

December 17, 2012:  13:00-16:00

Opponent: Jonas Ingvarsson
Main supervisor: Karin Wagner

Welcome to my 75% Seminar at the Valand Academy, Vasagatan 50.

The seminar will be in Swedish.

Opening: Retro Video Games April 14th 2011

I’m showing the Too Close for Comfort piece at Lilla galleriet, Urban outfitters. Biblioteksgatan 4. Curated by Olof Löf.

Opening 14th April, 19.30 – 21.30

Exhibited artists:
Johan Thurfjell, Cory Archangel, Andreas Ribbung, Arne Kjell Vikhagen, Kristoffer Zetterstrand

Live “performance” of my piece “You Flee From Combat” on Friday Oct 8th:

http://www.ollehuge.com/test/?p=328

Welcome to my lecture on Game Art at Borås Konstmuseum – it part of the museum’s Tuesday lectures. I will discuss Game Art as an art form, and how it’s related to art in general, as well as showing some classic and contemporary examples from the genre.

Borås Konstmuseum, October 28th 2008, at Lilla Scenen, Kulturhuset kl 19.00

Lecture in Swedish on computer games and moral panics, as a part of the Science Festival in Göteborg, 2008.

18 April 2008, 12:00 – 12:25
Nordstan (Vid Åhléns, bakom Turistbyrån)

From the Festival programme:
Dataspel och moralpanik
Har du någonsin funderat över varför vissa tycker att dataspel är dåligt och att böcker är bra? I så fall är den här föreläsningen för dig. Dataspel är numera en naturlig del av vår visuella kultur, så det finns goda skäl att se på det som något annat än bortkastad tid. Arne Kjell visar några klassiska exempel på dataspel och pratar om hur konstnärer idag använder dataspel som verktyg i sitt arbete.

Medverkande: Doktorand Arne Kjell Vikhagen, Digital gestaltning, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
Tema: Let´s play!
Aktivitetstyp: Akademisk kvart
Lokal: Nordstan
Adress: Vid Åhléns, bakom Turistbyrån
Datum: 2008-04-18.
Tid: 12:00 – 12:25

MyComputer (28 March – 20 April) is a group exhibition on digital art curated by Olle Essvik and Erik Broström.

Participants:
Anna Wignell, Bill Drumond, Shane Hope, Darsha Hewitt, Charlotte Johannesson, Ian Campbell, Goddiepall, Pauline Curnier and Catarina/Miss Le Bomb, Krtistoffer Zetterstrand, Goldin & Senneby, Andreas Nilsson, Sture Johannesson, Leif Elggren & Michael von Hausswolf, Johan Löfgren, Matheus Pozar, Mattias Nilsson, Arne-Kjell Vikhagen, Thomas Broomé.

From “Don’t Quit Your Daydream” (2008), a game art piece that associates around memories, dreams and hopes.

Don’t Quit Your Daydream from Arne Kjell Vikhagen on Vimeo.

On Friday Nov 30th at Galleri 54, I will participate at “Andra Former”:

ANDRA FORMER – LIVEKVÄLL
FREDAG 30 NOVEMBER
Kl 19.00 – 22.00

n20634442616_3529.jpg

Mattias Nilsson, berättar om “Den tillgänglige Öyvind Fahlström”
Katarina Nitsch, framför en performance “The Entertainment”
Arne Kjell Vikhagen, berättar om “Datorspel och konst”

MATTIAS NILSSON berättar om projektet Den tillgänglige Öyvind Fahlström som är en digitalisering av Öyvind Fahlströms monopolspel Visionen. Öyvind Fahlström ansåg att konstens tillgänglighet var av största vikt, först när hans spelmålningar massdistribuerades blev de meningsfulla. Fahlström skriver: ”Åskådarens roll som en deltagare i målningsspelet kommer att bli meningsfullt när sådana arbeten görs i ett stort antal faksimiler, så att vem som helst som är intresserad kan ha en bildmaskin i sitt hem och ”manipulera världen”, vare sig han väljer själv eller följer mina förslag.” Fahlström konstruerade nio versioner av sällskapsspelet Monopol. Monopolspelen skulle få betraktaren att reflektera över de nyupptäckta sammanhang som kunde uppstå då nya kombinationer skapades mellan de flyttbara bildelementen – alltså i hög grad ett sätt att aktivera betraktaren. Mattias Nilsson är konstnär och curator. Han driver bland annat skivbolaget Kning Disk tillsammans med Dan Fröberg. http://www.fahlstrom.com

KATARINA NITSCH arbetar med iscensättningar av det storslagnas estetik där hon kombinerar installationer, performance och video. Återkommande element är uppvisandet av en situation där hon filmar och regisserar inför publiken. Då hon leder betraktaren genom flera steg i mötet med konstverkets tillblivande har hon utvecklat ett säreget scenografiskt, performativt och visuellt språk. The Entertainment är ett kärt återseende, en upplyst ruta, en dubbel dubbelexponering, och en anspråksfull gest. Katarina Nitsch är konstnär och tog sin examen vid Konsthögskolan Valand 2005.

ARNE KJELL VIKHAGEN kommer förutom sina egna arbeten att presentera arbeten som rör sig inom området game art, en genre som på senare tid har hunnit växa sig stor, och som ligger i gränszonen mellan konst och datorspel. Datorspelens kulturella påverkan blir inte minst synlig genom de konstnärer som väljer att använda antigen datorspelens estetik eller fasta regelsystem som verktyg i sitt eget konstnärliga arbete. Arne Kjell Vikhagen är konstnär och arbetar som lärare vid C:Art:Media, en mastersutbildning vid konsthögskolan Valand med fokus på relationen mellan konst och teknologi. Han är även doktorand vid konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, med forskningsämnet dataspel och konst. Referens-länk: http://selectparks.net

VARMT VÄLKOMMEN!

« Older entries